Læsøs borgere inviteres til dialogmøde med Social-, Børne- og Kulturudvalget

Foto: Læsø Kommune.
dato

Social-, Børne- og Kulturudvalget inviterer til åbent møde på Læsø

En væsentlig begivenhed er planlagt af Social-, Børne- og Kulturudvalget på Læsø. Sammenslutningen ønsker at skabe et forum, hvor borgerne har mulighed for at udveksle tanker direkte med udvalgets medlemmer. Mødet er aftalt til at finde sted onsdag den 22. maj 2024 kl. 19.00 i den velkendte mødesal.

Arrangementets format er designet til at inspirere til en åben dialog mellem udvalget og samfundets medlemmer. Brian Winther, der tjener som formand for Social-, Børne- og Kulturudvalget, lægger stor vægt på betydningen af feedback fra lokalsamfundet. Mødet har til formål at opsamle ris, ros og nye, innovative ideer, der kan bidrage til udvalgets arbejde og projekter.

Alle interesserede, lige fra almindelige borgere og brugere af udvalgets services til medarbejdere indenfor området og andre med interesse, er hjerteligt inviterede til at deltage. Mødet er en unik mulighed for at engagere sig direkte i dialogen om lokale initiativer og forbedringer indenfor social-, børne- og kultursegmentet på Læsø.

Dette tiltag afspejler udvalgets forpligtelse til transparency og inkluderende governance, hvor borgerens stemme er en vigtig faktor i udvikling af lokalsamfundet. Deltagerne opfordres til at komme forberedte med spørgsmål, kommentarer og forslag, som de ønsker at bringe op under mødet.

Det er en fremragende lejlighed for indbyggerne på Læsø at påvirke de beslutninger, der tages i kommunens regi, særligt indenfor områder, der berører dagligdagen og kulturen på øen.

https://www.laesoe.dk/kommunen/nyhedsarkiv/invitation-til-inspirationsmoede-inden-for-social-boerne-og-kulturomraadet-onsdag-den-22-maj-2024-kl-19-00

Kilde: Læsø Kommune