Ny ejendomsvurderingslov fører til ændringer og forsinkelser i ejendomsskatten

Foto: Læsø Kommune.
dato

Ændringer i ejendomsvurdering og beskatning påvirket af ny lov og forsinkelser

Flere ændringer i ejendomsvurdering og beskatning træder i kraft som følge af en ny ejendomsvurderingslov og et nyt system. Lovændringen specificerer, at boligejendomme skulle vurderes pr. 1. januar 2020 og andre ejendomstyper pr. 1. marts 2021. Disse initiativer blev iværksat for at skabe et mere retfærdigt og transparent system for vurdering af ejendomme i Danmark.

Det var meningen, at vurderingerne fra 2020 skulle danne grundlag for ejendomsskatten for boligejendomme i 2021. Dog har Vurderingsmyndigheden endnu ikke gennemført disse vurderinger, hvilket har medført en forsinkelse i ejendomsskattens grundlag. Derfor er skatten for 2021 og fremefter foreløbig, indtil de individuelle vurderinger offentliggøres.

Efter vurderingerne af boligejendomme fra 2020 er afsluttet, vil øvrige ejendomme blive vurderet. Dette vil danne grundlag for ejendomsskatten for disse ejendomme fra 2022 og fremefter. Processen er først ventet påbegyndt, når de aktuelle vurderinger af boligejendomme er afsluttet.

Regulering af ejendomsskatten vil ske over for den nuværende ejer af en ejendom, uafhængigt af hvor længe ejerskabet har varet. Denne beslutning er truffet på baggrund af en udtalelse anmodet af IT-leverandøren til Vurderingsstyrelsen.

For dem, der søger yderligere information om disse ændringer, tilbyder Vurderingsstyrelsens hjemmeside oplysningsmateriale vedrørende boligbeskatning, erhvervsbeskatning, og hvordan efterregulering af boligskat bliver håndteret. Dette tilbyder en hjælpende hånd til ejere, der forsøger at navigere i det nye system og de forsinkelser, der er opstået.

https://www.laesoe.dk/kommunen/nyhedsarkiv/regulering-af-ejendomsskatten-2021-2023

Kilde: Læsø Kommune