Læsø Kommune udskriver udbud for at løse infrastrukturudfordringer ved Østerby og Vesterø Havne

Foto: Læsø Kommune.
dato

Læsø Kommune annoncerer to vigtige udbud for at forbedre infrastrukturen ved Østerby Havn og Vesterø Havn

Læsø Kommune har offentliggjort to nye udbud med fokus på at forbedre infrastrukturen og sikre bedre adgang til havnene på øen. Dette omfatter vigtige projekter ved både Østerby Havn og Vesterø Havn, som begge spiller en central rolle i lokalsamfundets økonomiske og sociale liv.

I Østerby Havn er udbuddet centralt omkring fiskeriaktiviteter. Det primære problem her er udfordringer med sandbunden i indsejlingen, der forhindrer fiskekuttere i at operere optimalt. Derfor inkluderer projektet en opgave om bypass af op til 2.500 kubikmeter rent sediment. Interesserede parter opfordres til at indsende deres tilbud senest fredag den 3. maj 2024, og yderligere information kan findes på Læsø Kommunes hjemmeside.

Vesterø Havn, der fungerer som et knudepunkt for færgetrafikken og lystbådeaktiviteter, står over for lignende udfordringer med sediment i sejlrenden, hvilket kan forstyrre den vigtige færgetrafik og transport til og fra fastlandet. Opgaven her omfatter opgravning og afhentning af sediment for efterfølgende at blive nyttiggjort. Tilbud til dette projekt indsamles ligeledes indtil fredag den 3. maj 2024, og yderligere detaljer er at finde på kommunens officielle hjemmeside.

Begge udbud sigter mod at engagere interesserede entreprenører og virksomheder i forbedringsprojekter, der vil bidrage væsentligt til infrastrukturen ved Læsøs havne. Dette initiativ forventes at fremme lokale økonomiske aktiviteter og sikre en mere problemfri adgang til og fra øen for både fiskeri og færgetrafik.

Læsø Kommune ser frem til at modtage innovative løsningsforslag og samarbejde tæt med udvalgte entreprenører for at realisere disse kritiske infrastrukturprojekter.

https://www.laesoe.dk/kommunen/nyhedsarkiv/vigtige-udbud-fra-laesoe-kommune-forbedringer-af-havneinfrastruktur

Kilde: Læsø Kommune